Corporate Governance Charter

​​De Raad van Bestuur heeft een Corporate Governance Charter opgesteld als een uitvoerige standaardreferentie over het ondernemingsbestuur van de Picanol Group. Het Corporate Governance Charter van de Picanol Group werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 februari 2005. Het zal op regelmatige basis worden herzien. Belangrijke wijzigingen zullen worden toegelicht ter gelegenheid van de eerstvolgende Gewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.