Aandeelhoudersstructuur

Uitstaande aandelen

Het aantal uitstaande aandelen van Picanol nv op 1 oktober 2021: 17.700.000.

Effectieve stemrechten verbonden aan de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen ("noemer")

De buitengewone algemene vergadering van Picanol nv van 16 maart 2020 heeft de invoering van het loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 BCCA goedgekeurd. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen, die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht worden verleend.

Het aantal stemrechten verbonden aan de uitstaande aandelen op 31 mei 2022: 33.531.394.

Transparantieverklaring

Op basis van de laatste kennisgeving of de laatste beschikbare publieke informatie, en op basis van de hierboven vermelde noemer, zijn de stemrechten van de vennootschap momenteel als volgt (status 31 mei 2022):

Aantal stemrechten

% stemrechten

Aantal aandelen

% aandelen

Artela nv

22.960.492

68,47%

11.480.246

64,86%

Symphony Mills nv

8.664.268

25,84%

4.332.134

24,48%

Andere nominatieve aandelen

202.919

0,61%

183.905

1,04%

Free float

1.703.715

5,08%

1.703.715

9,63%

TOTAAL

33.531.394

100,00%

17.700.000

100,00%

Artela nv en Symphony Mills nv worden gecontroleerd door Luc Tack.

LIFO-principe

In geval van een verzoek tot omzetting van nominatieve aandelen in gedematerialiseerde aandelen, zal Picanol Group het LIFO-principe (Last In, First Out) toepassen. De laatste inschrijvingen in het register van nominatieve aandelen zullen dus als eerste worden omgezet.

Kennisgeving

Aandeelhouders wiens participatie in het kapitaal van Picanol nv de drempel van 5% en elk veelvoud van 5%, omhoog of omlaag, overschrijdt, zijn verplicht dit te melden aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) (TRP.Fin@fsma.be) en Picanol Group (corporatecommunication@picanol.be).