Aandeelhoudersstructuur

Uitstaande aandelen

Het aantal uitstaande aandelen van Picanol nv op 28 oktober 2022: 17.931.766.

Effectieve stemrechten verbonden aan de aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen ("noemer")

De buitengewone algemene vergadering van Picanol nv van 16 maart 2020 heeft de invoering van het loyauteitsstemrecht in overeenstemming met artikel 7:53 BCCA goedgekeurd. Als gevolg daarvan kan aan de volgestorte aandelen, die tenminste twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het register van de aandelen op naam zijn ingeschreven, een dubbel stemrecht worden verleend.

Het aantal stemrechten verbonden aan de uitstaande aandelen op 28 oktober 2022: 31.108.092.

Transparantieverklaring

Op basis van de laatste kennisgeving of de laatste beschikbare publieke informatie, en op basis van de hierboven vermelde noemer, zijn de stemrechten van de vennootschap momenteel als volgt (status 28 oktober 2022):

Aantal stemrechten

% stemrechten

Aantal aandelen

% aandelen

Oostiep Group BV

26.546.390

85,34%

13.389.078

74,67%

Manuco International nv

2.655.068

8,53%

2.655.068

14,81%

Andere nominatieve aandelen

202.994

0,65%

183.980

1,03%

Free float

1.703.640

5,48%

1.703.640

9,50%

TOTAAL

31.108.092

100,00%

17.931.766

100,00%

Oostiep Group BV wordt gecontroleerd door Luc Tack, Manuco International door Patrick Steverlynck.

LIFO-principe

In geval van een verzoek tot omzetting van nominatieve aandelen in gedematerialiseerde aandelen, zal Picanol Group het LIFO-principe (Last In, First Out) toepassen. De laatste inschrijvingen in het register van nominatieve aandelen zullen dus als eerste worden omgezet.

Kennisgeving

Aandeelhouders wiens participatie in het kapitaal van Picanol nv de drempel van 5% en elk veelvoud van 5%, omhoog of omlaag, overschrijdt, zijn verplicht dit te melden aan de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) (TRP.Fin@fsma.be) en Picanol Group (corporatecommunication@picanol.be).

Historiek transparantiekennisgevingen

Transparantiekennisgeving 28 oktober 2022
Klik hier voor het volledige document.

Transparantiekennisgeving 31 maart 2020
Klik hier voor het volledige document.