Picanol Group - Press releases

Algemene vergadering Picanol nv 2021

Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv over het boekjaar 2021 plaats. Op een totaal van 33.531.234 stemrechten waren 31.761.316 stemrechten (94,72%) op de vergadering vertegenwoordigd.

De algemene vergadering heeft de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, het remuneratieverslag en remuneratiebeleid goedgekeurd. De algemene vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering een brutodividend van 0,20 EUR per aandeel goedgekeurd. Het dividend (coupon nr. 12) wordt betaalbaar gesteld vanaf 20 mei 2022 (ex-datum: 18 mei 2022 – record datum: 19 mei 2022).

De algemene vergadering heeft voorts op voordracht van de raad van bestuur beslist om het mandaat te hernieuwen van de heer Stefaan Haspeslagh als uitvoerend en onafhankelijk bestuurder en dit voor een periode van vier jaar, d.w.z. tot en met het einde van de gewone algemene vergadering die de jaarrekening voor het boekjaar 2025 goedkeurt.

Klik hier voor het volledige persbericht.