Press.jpg

Algemene vergadering Picanol nv 2020

Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv over het boekjaar 2020 plaats. Op een totaal van 33.530.814 stemrechten waren 31.875.930 stemrechten (95,06%) op de vergadering vertegenwoordigd.

De algemene vergadering heeft de jaarrekening, de bestemming van het resultaat, het remuneratieverslag en remuneratiebeleid goedgekeurd. Op voorstel van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering beslist om geen dividend uit te keren over het boekjaar 2020. De algemene vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

De algemene vergadering heeft voorts op voordracht van de raad van bestuur beslist 7 Capital sprl, vertegenwoordigd door mevrouw Chantal Devrieze, te herbenoemen als niet-uitvoerend en onafhankelijke bestuurder, en dit voor een periode van vier (4) jaar, d.w.z. tot de sluiting van de algemene vergadering van 2025. Tot slot heeft de algemene vergadering op voorstel van het auditcomité beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren bv, vertegenwoordigd door de heer Patrick De Schutter, te herbenoemen als commissaris voor een mandaat van drie (3) jaar, d.w.z. tot en met het boekjaar 2023.

Klik hier voor het volledige persbericht.