Press.jpg

Algemene vergadering Picanol nv 2019

​Vandaag vond de algemene vergadering der aandeelhouders van Picanol nv over het boekjaar 2019 plaats. Op een totaal van 33.494.060 stemrechten waren 31.606.400 stemrechten (94,36%) op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd. De algemene vergadering heeft de jaarrekening, het jaarverslag en de voorgestelde bestemming van het resultaat goedgekeurd. De algemene vergadering heeft voorts kwijting gegeven aan de leden van de raad van bestuur evenals aan de commissaris, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019. Op voordracht van de raad van bestuur heeft de algemene vergadering een brutodividend van 0,20 EUR per aandeel goedgekeurd. Het dividend (coupon nr. 11) wordt betaalbaar gesteld vanaf 27 mei 2020 (ex-datum: 25 mei 2020 – record datum: 26 mei 2020).

Klik hier voor het volledige persbericht.